מלא שאלון זה ושלח אותו אלינו!

לכבוד

מרכז ״הפעולה השמית״

ת. ד. 11253

תל-אביב.

אני, הח״מ, הנני:

* אוהד ״הפעולה השמית״ ומוכן להשתתף באופן פעיל בפעולותיה;

* אוהד ״הפעולה השמיית״ אך אינני מוכן כעת להיות

פעיל;

* מתעניין ב״פעולה השמית״ ומעוניין לקבל חומר בכתב לצורך אינפורמציה, ללא התחייבות מצדי.

(נא מחוק את המיותר)

שמי

כתובתי

גילי

מקצועי

מקום עבודתי

תאריך

חתימה

1