גילוי-דעת, שנתפרסם בצורת מודעה בעתון יומי, עורר הדים, אשר לא היו כדוגמתם מזה זמן רב. היתה זו הוכחה, כי העם התאושש משברון המליצות הרמות, וכי הוא מצפה למלה חדשה, שתסיר את המועקה מלבו ותראה לו דרך של מוצא. כדי להיענות לצמאון הציבור, הופיעו נציגי התנועה החדשה, שקראה לעצמה ״הפעולה השמית״ בפני מוזמני העתונות וענו על שאלותיהם. הם הבטיחו אז, כי עקרונות הגוף המדיני החדש יפורסמו בקרוב ברבים.

עם פרסום מנשר זה, באה ההבטחה על קיומה.

המנשר מכיל את העקרונות שינחו את ה״פעולה השמית״ בדרך ההגשמה. בחלקו השני רוכזו השאלות, המתעוררות עם קריאת העקרונות, ותשובות בצדן. לא כל השאלות ולא כל התשובות. רבים עוד ישאלו ורבות נשיב. לא מיד יסכימו הכל לדעתנו. אף מי שלא עצם את עיניו מראות עובדות כמו שהן, ומי שליבו פתוח להבין אמת חדשה - הוא יבין ויבוא אלינו, להיותנו מחנה גדול - לפעולה ולמלחמה.

למען תפארתה של האומה העברית.

למען תחייה חדשה של המרחב השמי.

(השאלות והתשובות שצורפו למהדורה הראשונה הושמטו במהדורה זו, ותצורפנה, יחד עם השאלות והתשובות הנוגעות לחלק האחרון, למהדורה השלישית).

4