1. אומה חדשה

1. האומה העברית

האומה העברית, בת ארץ-ישראל, היא יחידה לאומית חדשה ונפרדת.

2.קשר עם הפזורה היהודית

העברים, שמוצאם מן הפזורה היהודית, קשורים בה קשרים רוחניים, רגשיים ואישיים, ורואים בה מקור יניקה לגידולה האורגני של האומה העברית.

3. המיתוס הציוני

דפוסי הציונות, אשר כתוצאה מהתגשמותה החלקית נולדה האומה העברית החדשה, הפכו בהכרח לכבלים המונעים את התפתחותה והגדרתה העצמית. המשטר הציוני כופה את המדינה לשמש מכשיר להגשמת מטרות שמחוצה לה, תחת שתתבסס כמדינה בפני עצמה.

4. בדלנות המשטר הציוני

המשטר הציוני, שהופיע בארץ מראשיתו כגוף בדלני, מנוגד ליושביה ומשולב במערכת הקולוניאליזם, מוסיף גם היום לעצב את המדינה כמושבה צבאית נצורה, התלויה לצמיתות בתמיכת הפזורה היהודית ומעצמות זרות.

5. מדינה עצמאית

האומה העברית תחסל את המשטר הציוני, ותעצב את דמותה של מדינת ישראל, כביטוי למהותה של האומה וכמכשיר להבטחת שלומם ועתידם של כל אזרחי המדינה, ולהשתרשותה במרחב השמי, תוך ביסוס עצמאותה המדינית, התרבותית והכלכלית.

6. הזיקה היהודית

האומה העברית תשים קץ לכפיפותם של המדינה ושל יהודי העולם למשטר הציוני, ומכירה בזיקה הדדית כנה וחופשית בין האומה העברית לבין יהודי העולם.

7. עליה יהודית

תוך שאיפה לגידול אורגאני, תעודד מדינת-ישראל עליה רבת-ממדים, ותקל על העולים את הקליטה בארץ ובאומה העברית. מדיניות-העלי״ה תהיה כפופה לאינטרס הבלעדי של המדינה.

8. ביטול מעמד הסוכנות היהודית

יבוטל מעמדם המיוחד בישראל של הסוכנות היהודית לא״י, של ההסתדרות הציונית, של הקרנות הציוניות ושל יתר המוסדות, המעמידים לרשות המשטר הציוני ומפלגותיו אמצעים כספיים שאינם כפופים למרות המדינה, והמקיימים בכך את שלטונם הכפוי על המדינה ואזרחיה. התפקידים הממלכתיים הנתונים בידי מוסדות אלה, הפועלים במקביל למנגנון המדינה או במקומו, יועברו לרשות המדינה, ורכושם יולאם. המדינה לא תשתתף בייזומן ובפעולתן של המגביות האוספות כספים בשם צרכי המדינה, והמעבירות אותם לכלי המשטר הציוני.

9. תנועה עולמית למען ישראל

מדינת ישראל תראה בעין יפה את הקמתה - מחוץ לגבולותיה - של תנועה עולמית למען ישראל, תוך אי-תלות מוחלטת זו בזו. תנועה זו תמחיש את זיקת יהודי העולם למדינה, תשמש אפיק למאמציהם למען המדינה, ותפקח על השקעת כספיהם בידי ממשלת ישראל.

10. חבר יהודי

אזרחי מדינת ישראל חופשיים להשתתף בקונגרס היהודי העולמי או בכל חבר יהודי עולמי אחר שמטרתו לטפל בבעיות יהודיות כלליות, ולעמוד לימין קיבוצים יהודיים הנתונים במצוקה.

8