2. השתרשות במרחב

11. המרחב השמי

ישראל היא חלק בלתי-נפרד מארץ-ישראל. ארץ-ישראל היא חלק בלתי-נפרד מן המרחב השמי.

12. שלמות מרחבית

היצירה התרבותית העברית בעבר, כושר הקליטה של מדינת ישראל ובטחונה הצבאי בהווה, מעמדה המדיני והתפתחותה הכלכלית בעתיד - כל אלה קשורים קשר בלתי נתיק עם המרחב של קדמת-אסיה וצפון-אפריקה, מולדת העמים הדוברים שפות שמיות או הקשורים בתרבויות השמיות, המהווה שלמות גיאופוליטית, כלכלית, ותרבותית.

13. מדינה בדלנית

המשטר הקיים בישראל, אשר הפך אותה למדינה בדלנית, מבודדת במרחב ומשועבדת לגורמים זרים, מסכן את עתידן של האומה העברית ושל מדינת-ישראל. הוא מנציח את ביתור הארץ, מחבל בכושר הקליטה של המדינה ובהתפתחותה הכלכלית, ודן אותה להתנוונות חברתית ותרבותית.

עיקרי ההשתרשות

14. השתרשות במרחב

השתרשותה של מדינת ישראל במרחב, כשותפה בת-חורין בעיצוב דמותו ועתידו, יחד עם שאר עמיו וארצותיו, היא ציווי מוחלט למדינה.

15. ארץ-ישראל

ארץ-ישראל היא ארץ אחת - מן הים ועד המדבר. איחודה מחדש של ארץ-ישראל, שאיפת היסוד של כל בניה, לא ייכון אלא על ברכי שותפות אמת בין האומה העברית והאומה הערבית בארץ.

16. שותפות ישראלית

הפיכת המעוט הערבי בתוך מדינת-ישראל לשותף במבנה המדינה ובעתידה, חיונית ליציבות המדינה, ומהווה תנאי בל-יעבור לאיחוד הארץ והשתרשות המדינה במרחב.

17. שלוש המשימות

שלוש משימות עומדות לפני המדינה:

* כינון שותפות בין האומה העברית ובין ערביי ישראל ופתרון בעית הפליטים,

* איחוד ארץ-ישראל,

* ליכוד המרחב השמי על כל עמיו וארצותיו.

משימות אלה כרוכות זו בזו בכל שלבי הגשמתן.

שותפות במדינה

18. מדינת-שותפות

ערביי ישראל יהיו שותפים מלאים בחיי המדינה, שתים בזכויות ובחובות לכל שאר האזרחים. הם ישולבו שילוב מלא במנגנון הציבורי ובמשק, בתעסוקה ובמפעלי הפיתוח, בהתישבות ובצבא-ההגנה-לישראל, בחינוך ובחיי התרבות. המימשל הצבאי יחוסל מיד, חוקי הדיכוי והעושק יבוטלו, וקרבנותיהם בעבר יקבלו פיצויים הולמים.

19. פתרון בעית הפליטים

מתוך הכרה שבעיית פליטי ארץ-ישראל היא טרגדיה אנושית ואבן-נגף מדינית בדרך לאיחוד הארץ והשתרשות המדינה במרחב, תנקוט ממשלת ישראל את הפעולות הבאות לפתרון בעיית-הפליטים:

9