שותפות במרחב

23. איחוד המרחב

איהוד המרחב השמי, וכינון הדרגתי של ארצות-הברית של קידמת אסיה וצפון אפריקה, ייכון רק בדרכי ההכרה ההדדית והשותפות החופשית של התנועה הלאומית העברית, של התנועה הלאומית הערבית ושל שאר התנועות הלאומיות במרחב, שכולן חלקים בלתי-נפרדים של תנועת-השחרור ההיסטורית של המרחב השמי.

24. מדיניות מרחבית

מדינת-ישראל תנהל מדיניות מרחבית פעילה בכל התחומים תוך כדי:

* תמיכה במלחמת-השיחרור של עמי המרחב, לחיסול שרידי הקולוניאליזם על כל צורותיהם: שיעבוד ישיר, בסיסים צבאיים זרים ותלות מדינית, כלכלית ותרבותית.

* חיוב של כל תנועה לאומית בארצות המרחב החותרת בכנות לאיחוד המרחב השמי על בסים של שריון, חרות וקידמה לכל עמיו.

25. האמנה השמית

חיסול הניגודים הפנימיים בין התנועות הלאומיות במרחב, יסלול את הדרך לשיחרור המרחב ולכינון האמנה השמית, אשר תקים רשויות מרחביות משותפות לעניני מדיניות, הגנה, כלכלה ותרבות.

26. ארצות-הברית של קידמת אסיה וצפון-אפריקה

המטרה הסופית של המדיניות השמית היא כינון ארצות-הברית של קידמת אסיה וצפון-אפריקה, כהתאגדות פדרטיבית חופשית של עמי המרחב. התאגדות זו תעלה את המרחב לדרגת גורם עולמי, תוך סיפוק השאיפות הלאומיות והחברתיות של כל עמיו. כל מדינה בקדמת אסיה וצפון אפריקה, הרואה את גורלה קשור בגורל המרחב השמי, תוכל להצטרף להתאגדות זו.

3. החטיבה האפראסית

27. עצמאות

מדיניות-החוץ של מדינת-ישראל היא חלק ממלחמת המדינה להבטחת זהותה, עצמאותה והתפתחותה הרוחנית והחומרית.

28. חיסול התלות

מדיניות-החוץ הישראלית העצמאית תחסל את הקו המדיני, אשר הפך את ישראל לגרורה של מעצמת-על, ונטל ממנה את חרות-הפעולה.

29. השתרשות במרחב

תפקיד מדיניות-החוץ הישראלית הוא לחתור ליצירת תנאים בינלאומיים, שיעזרו לאיחודה מחדש של ארץ-ישראל ולהשתרשות המדינה במרחב השמי.

30. שיחרור מרחבי

למטרה זו תעצב מדינת-ישראל, בכל הזירות העולמיות, מדיניות פעילה שתוציא את המרחב השמי משדה הקרב של מעצמות-העל, תחסל את כל הבסיסים הצבאיים הזרים במרחב, ותבטל את כל ההסכמים הקושרים את המרחב - או חלקים ממנו - למערך צבאי או פוליטי של אחת ממעצמות-העל.

31. בלימת האימפריאליזם

חדירת האימפריות הזרות לכל ארץ מארצות המרחב, אם בגלוי ואם במסווה של אידיאולוגיה לאומנית או חברתית, היא איום ישיר על שלומה של מדינת-ישראל, והמדינה תילחם בה עד סילוקה.

32. אפראסיה

כמדינה אסיאתית, חלק בלתי-נפרד מן המרחב השמי, שותפה ישראל לגורלם של עמי אסיה ואפריקה, המשתחררים מכבלי האימפריאליזם הגלוי

11