87. הפעלה

בתקופה הנוכחית, מתחלקות הכלכלות הלאומיות בעולם לשתי קבוצות עיקריות.

בקבוצה הראשונה אותן הארצות שהשלימו את תהליך עלייתן לרמת-ייצור המסוגלת להבטיח לעמיהן עצמאות ומחיה הוגנת ומתפתחת. בקבוצה השניה אותן הארצות הנמצאות עדיין במעלה לרמה כלכלית זו.

התפקיד המרכזי של הסוציאליזם החופשי בארצות-הרמה-הכלכלית הוא להבטיח חלוקה צודקת ויעילה של ההכנסה הלאומית. התפקיד המרכזי של הסוציאליזם החופשי בארצות-המעלה הוא לקומם מערכת חדשה של אמצעי-ייצור ביעילות מכסימלית, תוך חלוקה צודקת של הקרבן. זה השלב של כלכלת הקימום.

כלכלת הקימום במרחב

88. תלות הדדית

העצמאות הכלכלית של ישראל, וקליטת עליה המונית, ברמת-מחיה הוגנת, מותנית בשילוב הכלכלה הישראלית בכלכלת המרחב השמי. קימומו של המרחב השמי מותנה בשילוב זה.

89. מהפבה מרחבית

המרחב השמי כולו נמצא למרגלות המעלה. התנאי המוקדם לקימומו הוא מהפכה שתחסל את שרידי המשטר הפיאודלי, הניצול הזר והסכסוכים בין ארצותיו, ותיצור מסגרת לרתימת כוחות כל עמיו למאמץ כלכלי משותף ומתוכנן.

90. הגשמה דמוקראטית

המדינה ממלאה בארצות בלתי-מפותחות, בשלב הקימום, תפקיד מרכזי בפיתוח המשק, על-ידי יוזמה ממלכתית והשקעות ממלכתיות. הסוציאלזים

החופשי שולל משטר סוטאליטארי גם בשלב הקימוט. הגשמתו באמצעים דמוקראטיים תוקל במרחב השמי הודות לכספים הזורמים למרחב תמורת הנפט, המאפשרים צבירת אמצעי-השקעה ללא שיטות טוטאליטאריות וללא כפית רמת-מחיה ירודה.

גם בשלב זה יעודד הסוציאליזם החופשי במרחב את היוזמה הפרטית, בתחום התיכנון המסגרתי. ככל שיעלה המשק במעלה ויתקרב אל הרמה הכלכלית, תגדל חשיבותה של היוזמה הפרטית, בהתאם לעקרונות הסוציאליזם החופשי.

91. רשויות מרחביות

ישראל תשתתף, יחד עם שאר המדינות השמיות, בקימום המרחב על פי עקרונות הסוציאליזם החופשי. בשלב זה יפותחו ביעילות כל אוצרות-הטבע של המרחב, תוך שימוש בידע המדעי והטכני.

המכשירים העיקריים של הקימום המרחבי יהיו:

* הרשות השמית לנפט, שתנהל במרוכז את ניצול כל אוצרות-הנפט במרחב. מתוך מגמה להבטיח לכלכלה המרחבית את מכסימום טובת-ההנאה מאוצרות אלה, תשתתף הרשות במידה נאותה בתובלת הנפט ביבשה ובים, בזיקוקו ובעיבודו. חרושת-זיקוק מרחבית תבטיח בסיס כלכלי וטכני איתן למשק האנרגטי ולתעשיה כימית ופלאסטית גדולה.

* הרשות השמית לכוח, שתקים ותנהל מפעלי-כוח אזוריים, תוך שימוש בכוח-המים והדלק המופק מנפט המרחב. הרשות תשתתף בחקר העולמי של אנרגית האטום והשמש ותנצל בבוא העת את הישגי המחקר לחידוש משק-הכוח המרחבי.

* הרשות השמית למים, שתתכנן, תקים ותנהל מערכת מאוחדת לניצול מי כל הנהרות במרחב, בהתאם ליעילות הכלכלית וללא התחשבות בגבולות מדיניים.

19