במס ההכנסה, בצורה שתמריץ הישגי-יתר ותעודד חסכון והשקעה בהתאם להנחיות התיכנון המסגרתי.

121. חיסול החממה

מכסי-המגן, הסובסידיות, הגבלות-הייבוא להגנה על תוצרת מקומית, שאר האמצעים המלאכותיים המקימים מחיצות לבידוד המשק הישראלי מן המשק העולמי, המייקרים באופן מלאכותי את הייצור המקומי, והיוצרים רמת-מחירים מעוותת, יחוסלו בהדרגה עד למידה המתאימה לעקרונות הכדאיות הדינאמית. תוך שלילה מוחלטת של אשליות אוטארקיות ואווירה של חממה, תימנע המדינה מלהגן על מפעלים כושלים. הייצוא לא יבוסס על ניצול מופרז של השוק המקומי ועל פרמיות מוגזמות. רמת-המחירים המעוותת תחוסל סופית עם השתוות הוצאות הייצור של המשק הישראלי - ברמת-מחיה הוגנת - עם זו של השוק העולמי.

122. מטבע יציב

המשק הישראלי יושתת על מטבע יציב, שיעודד חסכון וצבירת הון, יתן ביטחון למשקיע הפרטי וישמש בסים לתחשיב ותמחיר אמיתיים. ייצוב המטבע ומניעת אינפלאציה יהיו מהנחיות-היסוד של מינהל התיכנון, תוך כפיפות לצרכי הקימום והתעסוקה המלאה, ייקבע שער מציאותי אחיד להלכה ולמעשה, תוך חיסול האמצעים הגלויים והמוסווים, היוצרים בפועל ריבוי שערים. ההגבלות על חופש ההמרה של המטבע הישראלי יבוטלו בהדרגה, עד כדי חיסולן הסופי עם התקדמות הקימום של ישראל והפיכת המטבע הישראלי למטבע קשה.

24